1 1 1 1 1
Dana 26.01.2009. godine održat će se Dana 26.01.2009. godine održat će se javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Travnik za 2009.god. u velikoj sali Općine Travnik sa početkom u 15.30 sati. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju javnoj raspravi, a uvid u Nacrt budžeta za 2009.godinu moguće je izvršiti na web strani općine ( http://opcinatravnik.com.ba/ba/stream.daenet?sta=3&pid=492&kat=188 ) i u Službi za ekonomsko-finansijske poslove.