1 1 1 1 1
U prepunoj sali Općine Travnik,juče (26.1.209)je održana javna rasprava na nacrt budžeta za 2009.godinu.Veliki broj prisutnih građana ukazao je na povećanje zainteresovanosti za način planiranja i raspodjele budžetskih sredstava.Međutim,dio rasprave predviđen za davanje primjedbi i sugestija građana jasno je pokazao da se ta zainteresovanost ,uglavnom odnosi na visinu sredstava predviđenu za rad udruženja građana ali i nerazumijevanje načina planiranja prihoda.Stoga je predstavnik općinske službe nadležne za saradnju sa nevladinim sektorom ukazao na činjenicu da se pojavljuje sve veći broj nevladinih organizacija koje za svoj rad očekuju budžetska sredstva.Takođe je ukazao na podatke koji govore o profilisanju određenog broja nevladinih organizacija koje svojim projektima obezbjeđuju sredstva za rad od javnog interesa i da općinski budžet treba da podržava projekte takvih organizacija a ne da finansira puko postojanje nekih organizacija. Najkonkretniji prijedlog dao je predstavnik Udruženja“Vlašić,planet života“,g-din Samer Dolovac, koji je zastupajući interese svog udruženja ali i investitora sa područja Sportsko-rekreacionog centra „Babanovac“ naznačio potrebu da se u ovakvim prilikama mora voditi računa ,prije svega o prihodovnoj strani budžeta,odnosno da se moraju podržati područja i oblasti koje će povećavati budžet.Naravno,jedno od uporišta za ovakav stav,g-din Dolovac je našao i u kandidaturi Vlašića za jedno od 7 novih svjetskih čuda prirode i to od strane UNESKO-a. Stoga je ovaj prijedlog koncipiran kao definisanje mehanizama koji će osigurati razvojnu funkciju,što znači da budžet mora podržati ulaganja u infrastrukturu područja koje je i Strategijom razvoja definisano kao osnovni stub ,odnosno nosilac razvoja Travnika kao turističkog centra.Konkretnije,prijedlog je inicijativa za stvaranje mjesne zajednice od posebnog interesa što bi osiguralo u narednom periodu ulaganje u razvoj Općine. Pored ovog prijedloga ,na odobravanje prisutnih naišlo je i pojašnjenje o obezbjeđivanju sredstava za završetak izgradnje Privredno,sportskog centra „Pirota“što je posebno zanimalo sportske klubove.Međutim,predstavnik Sportskog saveza je,ovom prilikom iskazao nezadovoljstvo visinom sredstava predviđenih za rad sportskih klubova. Primjedbe i sugestije od strane građana i njihovih udruženja mogu se u pismenoj formi dostaviti do 12,00 sati 2.2.2009.godine na šalteru broj 1 u Centru za pružanje usluga građanima.