1 1 1 1 1
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06), člana 34. stav 2. tačka 13. Statuta Općine Travnik ("Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na 2 redovnoj sjednici, održanoj 23.01. 2009. godine, donijelo je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Statuta Općine. Općinsko vijeće Travnik, na 2 redovnoj sjednici, održanoj 23.01. 2009. godine, donijelo je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Statuta Općine a prema obavezama proisteklim iz Zakona o principima lokalne samouprave.Ovim zaključkom utvrđeni nacrt Statuta istovremeno se stavlja na javnu raspravu Javna rasprava održat će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, načelnika Općine, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama, na zborovima građana u mjesnim zajednicama - putem savjeta mjesnih zajednica, udruženjima građana, ostalim zainteresovanim subjektima, a trajat će 60 dana od dana donošenja, tj. od 23.01. 2009. do 31.03. 2009. godine. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Statuta dostavit će se Komisiji za izradu Statuta Općinskog vijeća Travnik, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 31.03. 2009. godine. Komisija za izradu Statuta Općinskog vijeća dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik Prijedlog Statuta općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznešenim na javnoj raspravi. Zainteresovani građani ovdje mogu preuzeti tekst utvrđenog Nacrta Statuta.

STATUT radna verzija