1 1 1 1 1
PREDMET: Obavijest BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA TRAVNIK Općinsko vijeće Travnik S E K R E T A R Broj: 01-1-1-4-44/09 Datum; 03.02. 2009. godine PREDMET: Obavijest Obavještavaju se udruženja građana, registrirana na području općine Travnik, da je Zaključkom Općinskoga vijeća Travnik broj: 01-1-1-4-26/09 od 23.01. 2009. godine, Nacrt Statuta općine Travnik stavljen na javnu raspravu do 31.03. 2009. godine. Zainteresirana udruženja Nacrt Statuta mogu preuzeti u Općinskom vijeću Travnik, kancelaraji br. 19, ili na WEB stranici Općine Travnik, kako bi na isti mogli staviti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i blagovremeno dostaviti Komisiji za izradu Statuta na protokol Općine. S poštovanjem! SEKRETAR OPĆINE Aida Daul, dipl. pravnik s.r.