1 1 1 1 1
Za 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 10.02. 2009. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA TRAVNIK Općinsko vijeće Travnik Broj: 01-1-01-3-2-43/09 Datum; 02.02. 2009. godine P O Z I V Za 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 10.02. 2009. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik. Za sjednicu je predviđen sljedeći: D n e v n i r e d 1. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana stambeno – poslovno - turističke zone „Majdan – Gradac – Guvna – Vakuf“ 2. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana radno – poslovne zone „Polje“ Travnik 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana centralnog dijela prigradskog naselja „Dolac n/L“ Travnik 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta dijela Regulacionog plana „HPBŠ II lokalitet Konak – Luke“ Travnik 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta dijela Regulacionog plana „Kalibunar – Alagića njive“ Travnik 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju odlagališta kućnog otpada 8. Prethodna saglasnost neophodna prilikom provođenja procedure za dodjelu koncesije preduzećima; - Teling – iskorištavanje vodnih snaga rijeke Jasenice - SRC „Vlašić“ za kaptiranje Ugrića - FDS d.d. Sarajevo za iskorištavanje vodnih snaga rijeke Ugar 9. Rješenje za dodjelu zemljišta JP „“ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar Distribucijsko područje Centar Novi Travnik 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija NAPOMENA: Navedeni dnevni red 3. redovne sjednice utvrđen je na 3. sjednici Kolegija 23.01. 2009. godine. PRISTIGLI PRIJEDLOZI ZA DOPUNU DNEVNOG REDA: 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina 2. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative za kategorizaciju putnog pravca Turbe – Karaula - Jajce 3. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative za javno emitovanje sjednica Općinskog vijeća 4. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od Haseljić (Hajrudin) Nume, u korist općine Travnik, radi rekonstrukcije autobusnog stajališta u Docu n/L 5. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od „MIKRON“ d.o.o. iz Travnika Dolac n/L, u korist općine Travnik, radi rekonstrukcije autobusnog stajališta u Docu n/L 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Travnik U prilogu vam dostavljamo i materijal za predložene dopune dnevnog reda, kako bi ste o istim, u slučaju da se dopune dnevnog reda usvoje, mogli kvalitetno diskutovati i odlučivati. Mišljenja odbora i komisija bit će dostavljena do održavanja sjednica Kluba. PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK Ljupko Sučić