1 1 1 1 1
U okviru planiranih aktivnosti na realizaciji projekata infrastrukture u 2008.godini općinska Služba za obnovu,izbjeglice,raseljene osobe I stambene poslove prezentovala je rezultate implementacije ovih projekata. Najveći dio planiranih aktivnosti završen je u 2008.godini dok se realizacija dijela projekata planira u 2009.godini uz napomenu da je već završena prva faza koja obuhvata izbor izvođača I ugovaranje radova .. Tabelarni prikaz realizacije projekata infrastrukture možete preuzeti ovdje.

Infrastruktura 2008-2009god