1 1 1 1 1
Svečanom sjednicom Općinskog štaba CZ Travnik obilježen Dan civilne zaštite Federacije i Svjetski dan civilne zaštite U Velikoj Sali Općine Travnik danas je Svečanom sjednicom Općinskog štaba CZ Travnik obilježen Dan civilne zaštite Federacije i Svjetski dan civilne zaštite. Svjetski dan civilne zaštite obilježava se svake godine 1. marta u sjećanje na stupanje na snagu Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu 1972. godine. BiH je članica ove organizacije od 06. juna 1994. Godine. Usvom obraćanju prisutnima ,načelnik Općine Travnik,Tahir Lendo,u funkciji komandanta Op ŠCZ ,ukazao je na značaj unapređenja oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara naglasivši da je Civilna zaštita Općine Travnik važan dio strukture civilne zaštite Srednjobosanskog kantona i Federacije BiH. Njena glavna uloga je poduzimanje mjera zaštite i spašavanja u cilju sigurnosti društvene zajednice, provodeći akcije zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području naše Općine, ali i pružajući pomoć drugim općinama, naročito na provođenju mjera zaštite od požara. Načelnik Lendo je ukazao i na podatak da Općina Travnik i Općinski štab civilne zaštite ulažu velike napore i znatna sredstva da se poboljša sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području naše Općine, naročito u fazi preventivnog djelovanja, kada se postižu i najveći efekti poduzetih mjera. Paralelno sa planiranjem i provođenjem preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja, Općina Trvnik provodi i reformu javne uprave, a u sklopu toga i reformu struktura civilne zaštite, u cilju da vladinom i nevladinom sektoru na općini Travnik, pravnim osobama, udruženjima građana i građanima obezbijedi uslove daljnjeg razvoja i izgradnje integralnog i učinkovitijeg sistema zaštite i spašavanja, kako bi se na adekvatan način odgovorilo svim vrstama nesreća. Ovom prilikom ,prisutnima u prepunoj sali Općine,obratila se i Nura Adilović,načelnica Općinskog štaba civilne zaštite Travnik,koja je napravila presjek aktivnosti koje su Služba za civilnu zaštitu i OpŠCZ vodili u prošloj 2008.godini i na kraju izlaganja uputila čestitke svim aktivnim i demobilisanim pripadnicima CZ u povodu 1.marta,Dana civilne zaštite. Za uloženi rad,zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na području općine Travnik,ovom prilikom OpŠCZ Travnik dodijelio je i pohvale zaslužnim pojedincima.Pohval su dobili:Kasim Ðulabić,Grebenar Nikola,Šafradin Jela,Pranjić Dario,Jozak Mato,Muminagić Adnana,Maljić Ivo,Riđić Muharem i Bašić Alen. Općinski štab civilne zaštite po prvi put,ove godine dodijelio je i materijalnu nagradu civilne zaštite koja se u načelu dodjeljuje kolektivima i pojedincima iz reda udruženja i nevladinih organizacija čija je djelatnost usko vezana sa zaštitom i spašavanjem ili su proglašene odgovarajućim službama zaštite i spašavanja i ta materijalna sredstva imaju uticaj na podizanje materijalne osnove prilikom izvršavanja zadataka u zaštiti i spašavanju. Materijalna nagrada civilne zaštite za 2008.godinu dodijeljena je Upravnoj organizaciji Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik a čine je vatrogasna crijeva i zaštitne rukavice.