1 1 1 1 1

U okviru Programa postinvesticione podrške investitorima na području općine Travnik predstavnici općine Travnik Elma Pružan, Stručni savjetnik za privredu i Bekir Lubić, stručni saradnik za urbanizam i GIS, su dana 13. 10 2021. godine  posjetili sljedeće firme: „Lašva drvo“ d.o.o. Travnik, „HOMAR“ d.o.o. Travnik, „Pobjeda Tešanj- Livnica Turbe“, OR „LIF“ Travnik, „PANAD“ d.o.o. Travnik, JUST STAR“ d.o.o. Travnik.

Cilj Programa postinvesticijske podrške investitorima na području općine Travnik je  uspostavljanje saradnje općinske administracije sa privrednim sektorom  radi poboljšanja poslovnog okruženja i podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja.

Zahvaljujemo se predstavnicima firmi sto su izdvojili svoje vrijeme da nas ugoste i  upoznaju sa procesima proizvodnje,  daljim planovima vezano za njihovo poslovanje kao i problemima sa kojima se susreću.

IMG_20211013_094159
243200811_403996801285591_1815598270118618593_n
245195367_419993259783793_8144973622791212911_n
245210271_2732552167037539_4077720480978375438_n
245309248_196532932546761_4364469748729863523_n
245404303_1021058715356278_8295434514457178561_n
245602770_1279091682576808_1490609600975742133_n
245716949_998002454321472_1398068126735928889_n
Previous Next Play Pause
IMG_20211013_094159 243200811_403996801285591_1815598270118618593_n 245195367_419993259783793_8144973622791212911_n 245210271_2732552167037539_4077720480978375438_n 245309248_196532932546761_4364469748729863523_n 245404303_1021058715356278_8295434514457178561_n 245602770_1279091682576808_1490609600975742133_n 245716949_998002454321472_1398068126735928889_n