1 1 1 1 1

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović tokom prve godine svog mandata provodio je određene aktivnosti na realizaciji 246 mjera od ukupno njih 357 iz dokumenta pod nazivom “Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik”.

Od tog broja, 18 mjera je u potpunosti realizovano, na 38 provođene su značajne aktivnosti na njihovoj realizaciji, koja je u progresu, dok su u slučaju još 189 mjera započete aktivnosti na njihovoj realizaciji